Uppfödning - Breeding

 

SILVERGREEN RUSSIAN BLUE CAT

 

 

För kattuppfödare är intresset djupare och målbilden längre bort. De förvaltar rasen snarare än producerar många katter. De färdas mot målet - den perfekta katten, även om de insett att den inte finns.

Utan att det är resan som är själva målet.

 

Även om varje katt är just, perfekt.

 

 

The cat breeder has a deeper interest and the perfekt image of the breed in the future. They are managing the breed, rather then producing lots of cats. They are going for goal of the perfect cat, even if they know that it does not exist. The journey itself, is the goal.

 

Even though every cat is just, perfect.

 

 

Silvergreen bedriver avel med hälsa och bra temperament som främsta mål. Målet är sunda och balanserade katter utan hälsoproblem.

Men katterna ska även vara rastypiska och estetiskt tilltalande med låg grad av inavel. Alla avelskatter finns att se i registret FindUs på Sveraks hemsida.

 

Silvergreen goal is breeding with focus on health and temperament as main goal. We want healthy and balanced cats without any health issues. But the cat must also be of right standard and aesthetically looking with low inbreed percentage. All cats will be visible in FindUs , Sverak.

 

 

info@ silvergreen.se, Forshaga och Sollentuna, Sweden